Sem Tina Mlekuš, po poklicu upravna organizatorka in pomočnica vzgojiteljica. Imam večletne izkušnje pri delu z otroki, ki sem jih nabirala z delom na Sezamu, Škucu, na mladinskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana in v različnih zasebnih vrtcih.

Organiziram in vodim:


Pri svojem delu želim uporabljati svoje talente in domišljijo, nuditi strankam kvalitetne storitve ter zagotoviti zadovoljstvo otrok in staršev. Zavzemam se za varnost in razvoj otrok, celosten razvoj otrok, razvoj spretnosti in sposobnosti, veliko gibanja v naravi, zdravo pre­hran­je­van­je ter učenje kulturnih in higienskih navad. Trudim se, da spodbujam kreativnost otrok.


Varstvo in ostale dejavnosti organiziram v svojih prostorih na Poklukarjevi 9c v Ljubljani, pridem pa tudi na dom — območje LPP in okolica Ljubljane.